Avís legal

Informació del tractament LOPDGDD (INTERÈS LEGÍTIM)

Protecció de dades:

EDICIONS SALORIA SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: EDICIONS SALORIA SL
Finalitat: Tractem les dades de l’interessat amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos.
Legitimació: Interès legítim del responsable.
Destinataris: Administracions públiques, bancs i entitats financeres.
No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a l’informació addicional, que pot exercir dirigint-se a viurealspirineus@yahoo.com o per escrit Passeig del Parc, 26 25700 La Seu d’Urgell – Lleida, en cas que senti vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació a l’agència espanyola de protecció de dades en www.agpd.es
Procedència: El propi interessat
Informació addicional: Pot obtenir informació addicional dirigint-se a: viurealspirineus@yahoo.com

1.ª CAPA (informació bàsica del tractament)

Segons el que es disposa en la LOPDGDD 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, EDICIONS SALORIA SL responsable del tractament, garanteix la confidencialitat de les seves dades. Ara les seves dades formen part de la nostra base de dades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i realitzar la gestió de clients . La base legal del tractament és l’interès legítim del responsable. No es cediran dades excepte obligació legal . Podrà exercir els seus drets d’accés , rectificació i supressió de les dades, així com altres drets. O sol·licitar més informació dirigint-se a : viurealspirineus@yahoo.com Passeig del Parc, 26 25700 La Seu d’Urgell – Lleida.

2.ª CAPA (informació completa del tractament)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EDICIONS SALORIA SL, – nif B25503566 situats a : Passeig del Parc, 26 25700 La Seu d’Urgell – Lleida . Amb correu electrònic: viurealspirineus@yahoo.com

Contacte del Delegat de protecció de dades: [[MailDPO]]

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Tractem les dades de l’interessat amb la finalitat de poder oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o màxim durant els terminis necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Interès legítim del responsable ( art. 6.f del RGPD 2016/679 ) : Per a la prestació del servei sol·licitat al responsable del tractament per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

– Administració Tributària, registres públics o altres Administracions públiques amb la finalitat de complir amb les obligacions legals ( requisit legal).

– Entitats financeres, amb la finalitat gestionar cobraments , pagaments i deutes ( requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

– Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets de l’interessat quan ens facilita les seves dades:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o és el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Pot exercir el dret de la portabilitat sempre que l’estat de la tecnologia utilitzada ho permeti .

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. és aquest cas, EDICIONS SALORIA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiós, o l’exercici o a la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar els seus drets de la següent forma, per correu electrònic viurealspirineus@yahoo.com, dirigint-se a: Passeig del Parc, 26 25700 La Seu d’Urgell – Lleida , o contactant amb el nostre Delegat de Protecció de dades[[NomDPO]] .

En cas que senti vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en EDICIONS SALORIA SL procedeixen del propi interessat.